Laulukurssien sopimusehdot 2024

1. Sopimuksen syntyminen ja voimassaoloaika

Sopimus tehdään palveluntarjoajan, eli Laulunopettaja Leila Saaren ja asiakkaan, eli oppilaan välille. Sopimus syntyy, kun asiakas ilmoittautuu kurssille erillisen lomakkeen kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Ilmoittautuessaan kurssille asiakas on tutustunut sopimusehtoihin ja hyväksynyt ne. Jos oppilas on alaikäinen, laaditaan sopimus hänen huoltajansa kanssa, joka on vastuussa sopimusehtojen noudattamisesta. Tämä sopimus on voimassa 1.1.2024 alkaen.

2. Palvelun sisältö

Laulukurssien sisältö vaihtelee kurssikohtaisesti ja kunkin kurssin sisältökuvaus löytyy nettisivuilta. Palveluntarjoaja on velvollinen suunnittelemaan kurssit vastaamaan ennalta kuvattua sisältöä.

Laulukursseja järjestetään sekä ryhmä- että yksilöopetuksena. Kurssit voidaan toteuttaa joko paikan päällä tai verkossa. Toteutus ilmoitetaan kurssikohtaisesti. Yksittäisten tuntien kestot vaihtelevat kurssin sisällön mukaan. Kaikista kurssin opetuskerroista käytetään tässä sopimuksessa termiä "tunti" opetuskerran pituudesta huolimatta.

Mikäli kurssille osallistumisen ehtona on aikaisempia lauluopintoja, siitä tiedotetaan kurssikuvauksen yhteydessä erikseen.

3. Ilmoittautuminen ja peruuttaminen

Kurssille ilmoittaudutaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki ilmoittautumiset ovat sitovia. Kurssille osallistuminen tulee peruuttaa viimeistään kurssikohtaisesti ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen, peritään 50% kurssin hinnasta. Mikäli kurssi perutaan sen jo alettua, peritään kurssista koko hinta. Kurssin keskeyttäminen ei oikeuta rahojen palauttamiseen. Sairastapauksissa kurssin voi peruuttaa sairauden ilmaannuttua. Tällöin kurssille osallistujan tulee esittää todistus sairaudestaan.

Kurssin peruuttamisen tulee tapahtua kirjallisesti sähköpostitse tai tekstiviestitse. Palveluntarjoaja kuittaa peruutuksen kirjallisesti. Mikäli kuittausta ei kuulu, tulee asiakkaan varmistaa, että peruutus on saapunut perille.

Kurssi toteutuu ennalta ilmoitettujen ajankohtien mukaisesti, eikä niitä muuteta, ellei siitä sovita erikseen koko ryhmän kanssa. Mikäli asiakas ei syystä tai toisesta pääse jollekin ryhmätunnille, hänelle ei palauteta käyttämättä jääneestä kerrasta rahaa eikä kurssin hinnasta anneta alennusta. Sairastapauksissa ryhmätunnille osallistujan tulee ilmoittaa sairastumisestaan viimeistään samana aamuna ennen kello 10. Sairastapauksissa käyttämättä jäänyt tunti voidaan korvata opetuksen muodossa erikseen sovitulla tavalla. Muissa kuin sairastapauksissa tunteja ei korvata.

Jos palveluntarjoaja peruuttaa tunnin, hänellä on velvollisuus korvata se. Palveluntarjoaja ilmoittaa uuden ajan. Mikäli palveluntarjoajalle sattuu pidempi sairasloma, hän voi hankkia itselleen pätevän sijaisen, jotta kurssi saadaan pidettyä loppuun.

3. Maksu

Kurssi maksetaan ennakkoon laskulla tai viimeistään kurssin aloituspäivänä paikan päällä. Asiakas ilmoittaa haluamansa maksutavan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksutapoina käyvät korttimaksu, MobeliePay, laskutus sekä ePassi-, Edenred- ja Smartum -palvelusetelit.

Asiakkaan valitessa maksutavaksi laskun, lähetetään lasku kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Laskun maksuaika on 14 päivää. Maksun ollessa myöhässä lähetetään asiakkaalle muistutus. Mahdolliset laskuun liittyvät huomautukset tulee lähettää laskuun merkityn ajan puitteissa. Kurssimaksu tulee olla suoritettuna viimeistään ensimmäisenä kurssipäivänä.

Lahjakortit ja mahdolliseen alennukseen oikeuttavat todistukset tulee esittää viimeistään ensimmäisenä kurssipäivänä. Lahjakortti tulee luovuttaa palveluntarjoajalle, joka mitätöi kortin.

Osamaksu on mahdollinen, jos kurssin hinta ylittää 300 euroa. Myös tällöin kurssin hinta tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna kurssin ensimmäisenä päivänä ja maksuerien määrä on korkeintaan kaksi. Kurssille voi osallistua vasta, kun maksut on suoritettu.

4. Sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa määräaikaisesti kunkin kurssin päättymiseen saakka.

5. Oikeuspaikkalauseke

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa.